Privacy verklaring Nail & Beauty Center Rheden

Nail Center Rheden, gevestigd aan de Groenestraat 71 6991GD Rheden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nailcenter‐rheden.nl Nail Center Rheden Groenestraat 71 6991GD Rheden +31648176095

D.Menting Ariese is de Functionaris Gegevensbescherming van Nail Center Rheden Hij/zij is te bereiken via nailcenterrheden@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nail Center Rheden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • ‐  Voor‐ en achternaam

 • ‐  Adresgegevens

 • ‐  Telefoonnummer

 • ‐  E‐mailadres

 • ‐  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • ‐  Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • ‐  Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit

  bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • ‐  Lijst met contactgegevens van de klant via een app

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nailcenterrheden@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Nail Center Rheden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

‐ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • ‐  U te kunnen bellen of e‐mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • ‐  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • ‐  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • ‐  Nail Center Rheden analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te

  verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • ‐  Nail Center Rheden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Nail Center Rheden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nail Center Rheden) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Nail Center Rheden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie gegevens: Bewaartermijn: Reden: Verwijderen:

Categorie gegevens: Bewaartermijn: Reden: Verwijderen:

Categorie gegevens: Bewaartermijn: Reden: Verwijderen:

(NAW) persoonsgegevens Onbepaald
T.B.V. klantcontact en klantbeheer. Op verzoek van klant

Personalia
Onbepaald
T.B.V. klantcontact en klantbeheer. Op verzoek van klant

Adres
7 Jaar
Wet op de Rijksbelastingen
Op verzoek van klant (na 7 jaar)

Delen van persoonsgegevens met derden

Nail Center Rheden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor

dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nail Center Rheden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nailcenterrheden@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nail Center Rheden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nail Center Rheden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nailcenterrheden@gmail.com

Direct Een afspraak maken
in onze agenda.

Gemakkelijk en snel direct in onze agenda een afspraak plannen.

Direct Een afspraak maken
in onze agenda.

Gemakkelijk en snel direct in onze agenda een afspraak plannen.